صفحه اصلي / خبرها / رالي / تقویم مسابقات رالی
تقویم مسابقات رالی

مسابقات رالی قهرمانی کشور در تاریخهای 6و7/8/1389 و 2و3/9/1389 به ترتیب در کاشان و گیلان برگزار می گردد.شرکت کنندگان می توانند تا پایان مهر ماه برای هر دو مسابقه ثبت نام نمایند.

 
نتايج تيمي