Home / Results / Rally / 1600CC
1600CC
Driver Result
NameTeamahvazMashhadshahrodSum
  42
 saipa-rio24
 saipa-logan12
A.shibanimazandaran1010
 mazandaran9
 IRAN KHODRO6
H.ghodsiIRAN KHODRO66
 IRANKHODRO 

Co Driver Result
NameTeamahvazMashhadshahrodSum
  42
 saipa-rio24
 saipa-logan12
P.farazmandmazandaran1010
 mazandaran9
 IRAN KHODRO6
M.moghasemiIRAN KHODRO66
 IRANKHODRO 

Team Result
NameahvazMashhadshahrodSum
 42
saipa-rio141024
mazandaran91019
saipa-logan1212
IRAN KHODRO3912
IRANKHODRO  
 
Team Result